Skoči na glavno vsebino

ZAKLJUČNI IZPIT

Zaključni izpit v programu srednjega poklicnega izobraževanja Trgovec obsega:

  •  pisni in ustni izpit iz slovenščine in
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Na zaključni izpit se lahko kandidati prijavijo najkasneje 5 dni pred izpitnim rokom pri tajnici zaključnega izpita Anici Hočevar.

Govorilne ure:  sreda, 2. šolska ura v pisarni 133 
e-naslov: anica.hocevar@stas-ljubljana.si 

Koledar zaključnega izpita

Zimski rok 
Slovenščina – pisni del izpitaponedeljek, 12. 2. 2024
Slovenščina – ustni del izpitatorek, 13. 2. 2024
Zagovor zaključnega delasreda, 14. 2. 2024
Seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričevalpetek, 16. 2. 2024
Spomladanski rok 
Slovenščina – pisni del izpitatorek, 4. 6. 2024
Zagovor zaključnega dela; slovenščina – ustni del izpitasreda, 5. 6. 2024
Zagovor zaključnega dela; slovenščina – ustni del izpitačetrtek, 6. 6. 2024
Zagovor zaključnega dela; slovenščina – ustni del izpitapetek, 7. 6. 2024
Seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričevalpetek, 14. 6. 2024
Jesenski rok  
Slovenščina – pisni del izpitasreda, 21. 8. 2024
Zagovor zaključnega dela; slovenščina – ustni del izpitačetrtek, 22. 8. 2024
Zagovor zaključnega dela; slovenščina – ustni del izpitapetek, 23. 8. 2024
Seznanitev kandidatov z uspehom – podelitev zaključnih spričevalčetrtek, 29. 8. 2024

Opravljanje zaključnega izpita
Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal vse tri letnike srednjega poklicnega izobraževanja Trgovec. Izpiti zaključnega izpita se lahko opravljajo v različnih izpitnih rokih, vendar največ trikrat v letu. Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja ali izboljšuje večkrat.

Oprostitev opravljanja izpita
Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini, dosegel oceno odlično (5), je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

Pisni del izpita
Pisni del izpita iz slovenščine traja v skladu z izpitnim katalogom najmanj 90 minut in največ 120 minut. Pisni izpit nadzorujeta najmanj dva nadzorna učitelja, ki ne smeta biti učitelja slovenščine. Pričetek pisnega izpita iz slovenščine je ob 9. 00, kandidati pa naj bodo na šoli najkasneje ob 8. 30. Poimenski razpored kandidatov in prostor poteka izpita bosta objavljena na dan pisanja izpita na oglasni deski poleg zbornice.

Pisni izpit ocenjuje en ocenjevalec. Državna komisija za zaključni izpit (DK ZI) lahko določi za ocenjevanje pisnega izpita tudi drugega ocenjevalca.

Ustni del izpita
Ustni del izpita traja največ 20 minut. Dijak odgovarja na vprašanja iz izpitnega listka. Izpitni listek lahko enkrat zamenja. Izpitni listki se vrnejo v komplet izpitnih listkov. Poimenski razpored z urami za opravljanje ustnih izpitov bo objavljen najkasneje dan pred pričetkom izpitov na oglasni deski poleg zbornice.

Ustni izpit oziroma zagovor zaključnega dela se izvaja pred šolsko izpitno komisijo za zaključni izpit (ŠIK ZI), ki določi končno oceno pri posameznem izpitu na predlog izpraševalca po opravljenem ustnem izpitu oziroma zagovoru. Če se člani ŠIK ZI ne strinjajo s predlagano oceno, se izvede usklajevanje. Če to ni uspešno, o oceni glasujejo. Če je rezultat glasovanja neodločen, odloči glas izpraševalca. Z doseženo oceno pri zaključnem izpitu seznani kandidata predsednik ŠIK ZI.

Pri ustnem izpitu iz slovenščine je izpraševalec praviloma učitelj, ki je dijaka poučeval v zaključnem letniku.

Pri zaključnem delu izdelavo izdelka oziroma opravljanje storitve spremlja mentor, zagovor pa poteka pred ŠIK ZI, v katero je lahko imenovan zunanji član iz vrst delodajalcev. Pri zagovoru zaključnega dela je izpraševalec dijakov mentor ali učitelj ustreznega strokovnega področja. Vprašanja kandidatu postavlja le izpraševalec.

Uspešnost na zaključnem izpitu
Kandidat uspešno opravi zaključni izpit, ko doseže pozitivne ocene pri vseh izpitih. Splošni uspeh na zaključnem izpitu se določi v točkah tako, da se seštejejo ocene izpitov in vsota deli s številom izpitov in zaokroži na eno decimalko.

Kandidat, ki uspešno opravi zaključni izpit, prejme spričevalo o zaključnem izpitu in obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu. Kandidat, ki doseže najvišje možno število točk, doseže izjemni splošni uspeh in dobi spričevalo o zaključnem izpitu s pohvalo.

Če kandidat pri zaključnem izpitu ni uspešen, prejme obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu.

Pravilnik o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/0850/10 in 23/11)

(Skupno 7.438 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost