Učitelji in govorilne ure

v pripravi
priimek in ime e-naslov razrednik govorilna ura za starše govorilna ura za dijake
dan šolska ura prostor dan šolska ura prostor
Benedik Erika erika.benedik@sts-ljubljana.si
Brčan Anton tone.brcan@guest.arnes.si
Bregar Leskovšek Jožica jozi.bregar@sts-ljubljana.si
Čop Marjana marjana.cop@sts-ljubljana.si
Čot Jasna jasna.cot@sts-ljubljana.si
Fabjan Maja maja.fabjan@sts-ljubljana.si
Florjančič Zupančič Tadeja tadeja.zupancic@sts-ljubljana.si
Gruden Igor igor.gruden1@guest.arnes.si
Gabrenja Müller Branka branka.gabrenja@sts-ljubljana.si
Hartman Boris boris.hartmann@sts-ljubljana.si
Hočevar Anica anica.hocevar@sts-ljubljana.si
Horvath Maria Magdolna maria.horvath@sts-ljubljana.si
Jerič Marjan marjan.jeric@sts-ljubljana.si
Kočica Jirek jiri.kocica@sts-ljubljana.si
Konec Nuška nuska.konec@sts-ljubljana.si
Korošec Nataša natasa.korosec@sts-ljubljana.si
Kos Jana jana.kos@sts-ljubljana.si
Koželj Urbanc Irena kozelj.irena@sts-ljubljana.si
Majerle Mojca majerle@sts-ljubljana.si
Medved Alenka alenka.medved@sts-ljubljana.si
Mikuž Janja janja.mikuz@sts-ljubljana.si
Obradovič Suzana suzana.obradovic@sts-ljubljana.si
Pajk Franci  franc.pajk@siol.net
Peteros Andreja andreja.peteros@sts-ljubljana.si
Pfeifer Buko Stanislava spfeif@sts-ljubljana.si
Ratkajec Weingerl Nives nives.ratkajec@sts-ljubljana.si
Rojc Nevenka nevenka.rojc@sts-ljubljana.si
Sajovic Ksenija ksenja.sajovic@sts-ljubljana.si
Smolič Tanja tanja.smolic@sts-ljubljana.si
Sulič Jelena jelena.sulic@sts-ljubljana.si
Svoljšak Rojko Vida vida.rojko@sts-ljubljana.si
Tovornik Martina martina.tovornik@sts-ljubljana.si
Velkovrh Slunečko Mojca mojca.velkovrh.slunecko@sts-ljubljana.si
Žižek Trojer Irena irena.trojer@sts-ljubljana.si

 

URNIK ZVONJENJA