Šolska prehrana

Zagotavljanje toplega obroka za dijake, za katere je organizirano izobraževanje na daljavo

Na osnovi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 603-3/2020/70 z dne 5. 11. 2020, obveščamo dijake in starše, da je dijakom v času, ko je zaradi zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo, omogočeno prejemanje brezplačnega toplega obroka.

Vsi starši, katerih dijaki so upravičeni do brezplačnega obroka, ste bili po elektronski pošti obveščeni o upravičenosti do prejemanja brezplačnega toplega obroka in vabljeni k prijavi.

Izpolnjen obrazec nam vrnite na e-naslov:  info@sts-ljubljana.si

Šolska prehrana v šolskem letu 2020/21

1. Prijava na šolsko malico

V skladu z Zakonom o šolski prehrani se prijava na šolsko prehrano vloži na obrazcu Prijava dijaka na malicoPrijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto oziroma najkasneje zadnji dan pouka. Prijava se lahko odda tudi kadarkoli v šolskem letu. Upošteva se le prijava, ki je pravilno izpolnjena in podpisana s strani staršev.

Prijava se lahko med šolskim letom kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica. Postopek preklica je enak postopku prijave in ni mogoč za nazaj.

Prijava na malico se ureja pri vodji šolske prehrane: ge. Petri Agapito, pisarna 131 (tajništvo).

Po oddaji prijavnice za šolsko malice, je dijak AVTOMATSKO prijavljen na šolsko prehrano.

2. Ponudba menijev malice

Prvih teden bo na voljo le hladna malica. Od  7. 9. 2020 dalje bo dijakom na voljo 10 različnih menijev malice.

Ponudba menijev ostaja enaka, z izjemo toplega vegetarijanskega menija. V šolskem letu 2020/2021 smo naši ponudbi dodali novi topli »rastlinski meni, kateri bo nadomestil »topli vegi meni«. Le ta temelji na rastlinski osnovi ter je primeren tudi za osebe, ki se prehranjujejo na veganski način.

Zaradi poenotenja sistema smo menijem spremenili imena, vendar v osnovi ostali meniji ostajajo enaki. 

 staro poimenovanjenovo poimenovanje
1topli osnovniosnovni topli 1
2topli vitalniosnovni topli 2
3topli vegirastlinski
4topli fastfast
5hladni solatnisolatni
6hladni osnovniosnovni hladni
7hladni vitalnitrend
8hladni vegivegetarijanski
9hladni sweetsladki
10hladni brez svinjinebrez “S”
   

3. Izbira menija malice

Za evidenco šolske prehrane se uporablja e-Asistent

Izbira menija je mogoča vsak dan, vendar najkasneje do 8 delovnih dni vnaprej (sobote in nedelje niso štete). Dijak si malice torej ne more izbrati za prvih 8 delovnih dni, lahko pa izbere vse malice od 9. delovnega dneva dalje.

V podjetju zagotavljajo, da bodo jedilniki objavljeni najkasneje 20. v mesecu, kar pomeni, da je najkrajši čas za izbiro menijev 5 dni, najdaljši pa 40 dni vnaprej. Dijakova obveznost je torej, da vsaj enkrat mesečno označi želene menije za en mesec vnaprej.

Če dijak menija ne izbere vnaprej, je avtomatsko prijavljen na prioritetni meni (osnovni topli 1). Prioritetni meni predstavlja meni, ki ga bo dijak prejel v primeru, da malice ne izbere. Dijak lahko spremeni prioritetni meni pri vodji šolske prehrane.

Dijaku, ki se naroči na dietni meni, vendar dieta ni bila odobrena (ni prinesel zdravniškega potrdila), bo avtomatsko dodeljen prioritetni meni.

4. Posebni tipi prehrane

Ponujamo možnost priprave individualne diete izključno za dijake z zdravniškim potrdilom, katerega je potrebno oddati pri vodji šolske prehrane.

5. Cena malice

Polna cena malice znaša 2,42 € z vključenim DDV. Navedena cena velja za dijake, ki niso  prejemniki subvencije. V primeru subvencionirane malice se cena spremeni glede na višino subvencije.

vrednost subvencijeplačilo malice
polna cena malice0 €2,42 €
polna subvencija2,42 €0 €
70 % subvencija1,69 €0,73 €
40 % subvencija0,97 €1,45 €

6. Odjava malice

Odjava malice za določen dan/določeno obdobje je mogoča preko portala eAsistent in sicer najkasneje do 9. ure zjutraj za naslednji delovni dan

Stalna odjava oz. odjava do konca šolskega leta se ureja pri vodji šolske prehrane.

7. Plačilo malice

V šolskem letu 2020/21 prehajamo na plačilo malice po položnici. Podrobnejša navodila o načinu plačila so v pripravi.

8. Dolžnosti plačnika

Zakon o šolski prehrani določa obveznosti staršev oziroma dijakov, ki nastopijo z oddano prijavnico na malico:

  •  dolžnost, da se v primeru odsotnosti dijaka pravočasno odjavi malica (več v razdelku: ODJAVA MALICE). V primeru nepravočasne odjave, se malica zaračuna kljub morebitni opravičeni odsotnosti. Plača se polna cena malice, ne glede na višino subvencije.
  • dolžnost, da v 30 dneh šoli sporoči vsako spremembo podatkov, ki so jih navedli na prijavnici.

9. Neprevzeti obroki

Dijaki brez subvencije:
V kolikor obrok ni odjavljen do 9.00 ure za prvi in vsak naslednji dan, se obrok zaračuna v celoti kljub morebitni upravičeni odsotnosti.

Dijaki s subvencijo:
Skladno z Zakonom o šolski prehrani se v primeru upravičene odsotnosti, 1. dan odsotnosti subvencioniran del prizna, samoplačniški del pa je potrebno poravnati. Vsak naslednji (neodjavljen in neprevzet) obrok posameznik plača v celoti – ne glede na višino subvencije.

10. Dodatne informacije

Dijaki bodo z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom lahko uporabljali aplikacijo e-Asistent brezplačno.  Uporabniško ime in geslo prejmejo pri razredniku. 

PONUDNIK ŠOLSKE PREHRANE:

K-NORMA d.o.o.
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.solskibistro.si

11. Vračilo preplačila

V kolikor je bila dijaku naknadno priznana subvencionirana malica za nazaj, so dijak oziroma starši upravičeni do vračila plačila v celoti ali v ustreznem deležu.

Za šolsko leto 2019/20 starši pošljite na e-naslov info@solskibistro.si sporočilo in dopišite za katerega dijaka uveljavljate vračilo, vaše podatke in številko vašega TRR, da vam bo podjetje lahko nakazalo preplačilo.

Navodilo za vračilo preplačil za šolsko leto 2020/21 bo objavljeno naknadno.

Za dodatne informacije pišite na e-mail naslov: info@solskibistro.si, ali pokličite v tajništvo 01/3006-840 ali pišite na e-naslov: info@sts-ljubljana.si.

Posodobljeno: 9. 11. 2020                                                                Petra Agapito, organizatorka šolske prehrane

(Skupno 688 obiskov, današnjih obiskov 1)