Praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje pri delodajalcu  je sestavni del celotnega izobraževanja. Pri praktičnem usposabljanju dijaki pridobivajo praktična znanja, veščine in navade, ki so potrebne pri izvajanju del in nalog. Namen praktičnega usposabljanja je povezovanje teorije s prakso. Izvaja se v trgovskih in drugih podjetjih, s katerimi šola vsako leto sklene pogodbo.

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje v času, ki ga določi organizator praktičnega usposabljanja. Izjemoma si praktično usposabljanje uredi dijak sam, vendar pa mora izvajanje ustrezati programu in drugim pogojem, ki so potrebni za uspešno izvajanje praktičnega usposabljanja.

Dijaki med praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu vodijo dnevnik, ki je podoba delovne prakse, vanj vpisujejo svoje delo in rešujejo naloge, ki jim jih da mentor ali učitelj. Po končanem praktičnem usposabljanju morajo dijaki prinesti dnevnike organizatorju delovne prakse, da le-ta vpiše oceno v redovalnico.

Za organizacijo in potek praktičnega usposabljanja skrbi šola ob povezovanju z mentorji in inštruktorji v trgovinah in drugih podjetjih.

Organizatorka praktičnega usposabljanja

mag. Jasna Čot

1. nadstropje desno, pisarna 113

01/3006-850

e-mail:  jasna.cot@sts-ljubljana.si

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU

Razred Termin opravljanja delovne prakse
2. Aa od ponedeljka, 17. 5. 2021, do vključno petka, 18. 6. 2021
2. Ab od ponedeljka, 17. 5. 2021, do vključno petka, 18. 6. 2021
2. Ac od ponedeljka, 17. 5. 2021, do vključno petka, 18. 6. 2021
3. Aa od srede, 2. 9. 2020, do vključno torka, 19. 1. 2021
3. Ab od ponedeljka, 3. 1. 2021, do vključno četrtka, 20. 5. 2021
3. Ac od ponedeljka, 3. 1. 2021, do vključno četrtka, 20. 5. 2021
3. Ca od ponedeljka, 2. 11. 2020, do vključno petka, 27. 11. 2020
3. Cb od petka, 27. 11. 2020, do vključno četrtka, 24. 12. 2020
 2. Da od ponedeljka, 2. 11. 2020, do vključno petka, 13. 11. 2020

(Skupno 1.261 obiskov, današnjih obiskov 1)