Javna naročila

Povabilo k oddaji ponudbe – RAČUNOVODSKE STORITVE 

Do 12. 6. 2020, do 12. ure, zbiramo ponudbe za opravljanje računovodskih storitev in storitev svetovanja za obdobje od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021. Povabilo o oddaji ponudb najdete na naslednji povezavi:

Splošna ponudba računovodskih storitev

Ponudbo lahko pošljete po navadni ali elektronski  pošti na info@sts-ljubljana.si.

OBJAVLJENO: 8. 6. 2020

 

 


Objava seznama oddanih evidenčnih naročil, oddanih v letu 2019

V skladu z javno naročniško zakonodajo mora naročnik:

  • statistične podatke o evidenčnih naročilih, oddanih v letu 2019, sporočiti do vključno 28. februarja 2020 in
  • na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil do vključno 29. februarja 2020 objaviti tudi seznam oddanih evidenčnih naročil, ki mora zajemati podatke o evidenčnih naročilih, ki so bila v letu 2019 oddana na splošnem in infrastrukturnem področju in katerih vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

Seznam evidenčnih naročil 2019

objavljeno 28. 2. 2020


RAZPISNA DOKUMENTACIJA – STORITEV FIZIČNEGA VAROVANJA – potekel

Odločitev javnega naročila

 

Do 30. 8. 2019 do 9.00 zbiramo ponudbe za storitev fizičnega varovanja za obdobje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.

Razpisna dokumentacija_sprememba

Čistopis spremenjene razpisne dokumentacije

Obrazci

Tehnična dokumentacija

Vzorec pogodbe

Narocnik_ESPD

Ponudbe zbiramo preko e-JN:  https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12133.

 

Objavljeno: 16. 8. 2019

Posodobljeno: 26. 8. 2019

 

 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE – RAČUNOVODSKE STORITVE – potekel

Do 20. 6. 2019, do 12. ure, zbiramo ponudbe za opravljanje računovodskih storitev in storitev svetovanja za obdobje od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020. Povabilo o oddaji ponudb najdete na naslednji povezavi:

ponudba za računovodske storitve in storitev svetovanja

Ponudbo lahko pošljete po navadni ali elektronski  pošti na info@sts-ljubljana.si.

OBJAVLJENO: 10. 6. 2019

 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE – ŠOLSKA PREHRANA – potekel

Do 12. 6. 2019, do 12. ure, zbiramo ponudbe za pripravo in razdeljevanje šolskih malic ter prosto prodajo malic za dijake in zaposlene v šolski prodajalni za obdobje od 1. 9. 2019 do 24. 6. 2022. Povabilo o oddaji ponudb in priloge k ponudbeni dokumentaciji najdete na naslednjih povezavah:

povabilo k oddaji ponudbe – subvencionirana šolska malica

obvezne priloge razpis prehrana maj 2019

pogodba o storitvi prehrane maj 2019

OBJAVLJENO: 31. 5. 2019


Objava seznama oddanih evidenčnih naročil, oddanih v letu 2018

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3* mora naročnik del evidence o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu, do 28. 2. tekočega leta objaviti na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil. Objavljen seznam evidenčnih naročil, oddanih v letu 2018, mora zajemati evidenčna naročila:

  • ‒ ki so bila oddana od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 na splošnem ali infrastrukturnem področju in
  • ‒ katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3* in od katerih dalje mora izvesti postopek javnega naročanja, na način kot ga določa zakon.

seznam evidenčnih naročil 2018

objavljeno 26. 2. 2019

 

 


Povabilo k oddaji ponudbe za šolsko prehrano – potekel

Do 30. 6. 2017, do 12. ure, zbiramo ponudbe za pripravo in razdeljevanje šolskih malic ter prosto prodajo malic za dijake in zaposlene v šolski prodajalni za obdobje od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Povabilo o oddaji ponudb in priloge k ponudbeni dokumentaciji najdete na naslednjih povezavah:

 povabilo k oddaji ponudb JN-1-2017

priloge – obrazci

 pogodba o storitvi prehrane 2017

objavljeno: 12. junij 2017

 

 

 

Seznam evidenčnih naročil, oddanih v letu 2016

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 lahko naročnik seznam oddanih evidenčnih naročil objavi na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil. Seznam mora vsebovati podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

evidenčna naročila 2016

 

(Skupno 494 obiskov, današnjih obiskov 1)