Munera 3

Srednja trgovska šola Ljubljana sodeluje v projektu MUNERA 3, v katerega je bila skupaj s 84 konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih pripravi šola za podjetja oz. skupaj s podjetji in jih sprejme Svet šole, so pripravljeni skladno z Izhodišči za pripravo izobraževalnih programov in se izvajajo v skladu z ZPSI-1 in so namenjeni poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj pa tudi generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti. Pogoj za vpis je določen s programom usposabljanja, kakor tudi predpisana izobrazba in znanje izvajalcev. V programu usposabljanja je določeno tudi trajanje izobraževanja; praviloma gre za krajše program, ki trajajo petdeset (50) ur. Za posameznega zaposlenega se v pogodbi o usposabljanju, ki se sklene ob vpisu v program usposabljanja, določijo obveznosti, ki jih bo zaposleni moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Ciljna skupina so zaposleni, ki lahko pridobljena znanja, spretnosti in zmožnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja za delo na posameznih delovnih mestih.

Udeleženci, ki uspešno zaključijo program usposabljanja in izpopolnjevanja, prejmejo potrdilo o opravljenem programu, iz katerega so razvidne pridobljene kompetence.

 

Programi usposabljanja, ki so potrjeni na Svetu šole:

Spletni programer – nadgradnja e-veščin

Na zmenku z umetnostjo

Uporaba sodobnih kanalov komuniciranja, mreženje in marketing

 

Veseli bomo vaših pobud in predlogov glede vsebine programov, ki nam jih lahko posredujete na e-naslov odrasli@sts-ljubljana.si.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

VABLJENI K PRIJAVI

– Usposabljanje za poučevanje razmišljanja 2019-20 Ljubljana

 

Uporaba sodobnih komunikacijskih kanalov, mreženje in marketing
   (6. srečanj: ob sredah / 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12. 2019 od 16:00 do 20:00)

 

IZTEKLI PROGRAMI

Uporaba sodobnih komunikacijskih kanalov, mreženje in marketing
   program bo potekal od 17. 6. do 21. 6. 2019

 

Uporaba sodobnih komunikacijskih kanalov, mreženje in marketing :
   program bo potekal od 31. 5. 2019 dalje (31. 5. in 1. 6./ 7. 6. in 8. 6. /14. 6. in 15. 6. 2019)

 

Razvoj spletnih strani (spletni programer, nadgradnja e-veščin HTML, CSS, JavaScript) :
   prvo srečanje v sredo, 15. 5. 2019

 

Na zmenku z umetnostjo
    program bo potekal 4 dni in sicer: petek 17. 5. in petek 31. 5. 2019 od 16.45 do 20.00
                                                                 sobota, 18. 5. in sobota 1. 6. 2019 od 9.30 do 17.30

(Skupno 387 obiskov, današnjih obiskov 1)