Skoči na glavno vsebino

Kakovost

Izjava o kakovosti


Na srednji trgovski šoli Ljubljana posvečamo kakovosti izobraževanja vseskozi veliko pozornost. Samoevalvacijo po modelu POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije, smo prvič izvedli v letu 2001. Od takrat si sistematično in poglobljeno prizadevamo za nenehen razvoj kakovosti.

Z izjavo o kakovosti se zavezujemo, da udeležencem izobraževanja, financerjem in vsem drugim partnerjem zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:

  • V naših programih poučujejo strokovno usposobljeni učitelji, ki se redno strokovno usposabljajo in izpopolnjujejo, imajo posluh za posameznika ter svoje delo opravljajo kakovostno.
  • Vsem udeležencem izobraževanja nudimo optimalne materialne pogoje. Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah in je podprt z informacijsko komunikacijsko tehnologijo.
  • Udeležence izobraževanja vzgajamo za zdrav način življenja.
  • Udeležencem izobraževanja z individualnim pristopom omogočamo, da si pridobijo želeno stopnjo izobrazbe in da svoje znanje nadgradijo.
  • Dijakom s posebnimi potrebami in dijakom s statusom športnika zagotavljamo in nudimo individualno pomoč pri učenju, jim svetujemo ter skupaj z njimi oblikujemo njihovo izobraževalno in poklicno pot.
  • Vsem udeležencem izobraževanja omogočamo, da se celostno razvijajo.
  • Prizadevamo si za večjo prepoznavnost programov, ki jih izvajamo na šoli, in razvijamo pozitivno podobo šole v javnosti.
  • Spodbujamo povezovanje in sodelovanje med vsemi udeleženci izobraževanja ter tudi z upokojenimi sodelavci ter bivšimi dijaki.
  • Spodbujamo vključevanje v nacionalne in mednarodne projekte ter sodelovanje na pomembnih dogodkih v šolskem prostoru.

Izjavo o kakovosti je sprejel Svet Srednje trgovske šole Ljubljana 27. 2. 2018.

Ravnateljica: Elizabeta Hernaus Berlec
Predsednica sveta: mag. Jasna Čot
Tim za kakovost: Anica Hočevar, Suzana Obradovič, Tadeja Florjančič Zupančič, Zora Kreft, mag. Jasna Čot

Poročila Komisije za kakovost po šolskih letih:

Šolsko leto 2022/23

Šolsko leto 2021/22

Šolsko leto 2020/21

Šolsko leto 2019/20

Šolsko leto 2018/19

Šolsko leto 2017/18

Poročilo Komisije za kakovost za šolsko leto 2017/18

Šolsko leto 2016/17

Poročilo Komisije za kakovost za šolsko leto 2016/17

Šolsko leto 2015/16

Poročilo Komisije za kakovost za šolsko leto 2015/16

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2015/16

Šolsko leto 2014/15

Poročilo Komisije za kakovost za šolsko leto 2014/15

Poročilo o oceni gradiv

Šolsko leto 2013/14

Porocilo Komisije za kakovost za šolsko leto 2013/14

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14

Šolsko leto 2012/13

Poročilo Komisije za kakovost za šolsko leto 2012/13

Šolsko leto 2011/12

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2011/12

Šolsko leto 2010/11

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2010/11

Šolsko leto 2009/10

Poročilo Komisije za kakovost za šolsko leto 2009/10

Šolsko leto 2008/09

Poročilo Komisije za kakovost za šolsko leto 2008/09

(Skupno 1.234 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost