Ekonomski tehnik PTI

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

 

Predmetnik

Predmet/modul Prvi letnik Drugi letnik
Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina x x
Matematika x x
Tuji jezik I – angleščina x x
Tuji jezik II – nemščina x
Umetnost x
Zgodovina x
Geografija x
Sociologija x
Kemija x
Biologija x
Športna vzgoja x x
Strokovni moduli
Projekti in poslovanje podjetja x x
Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja: x x
·         a) Poslovna matematika x  
·         b) Statistika x  
·         c) Ekonomika podjetja x  
·         d) Sodobno gospodarstvo   x
* Finančno poslovanje x
* Komercialno poslovanje: x
·         a) Komercialno poslovanje x  
·         b) Razvrščanje blaga x  
* Zavarovalne storitve x
* Bančno poslovanje x
Odprti kurikulum
Spremljanje in analiza  poslovanja x
Informacijsko komunikacijska tehnologija x x
Osnovno nemško besedišče x
Interesne dejavnosti x x
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu x

 

Zaključek izobraževanja – poklicna matura

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. To je delno eksterni državni izpit. To pomeni, da izpitne pole za pisni del izpita pri prvi in tretji enoti pripravi Državni izpitni center in jih pošlje na šolo. Ta izdela tudi merila za ocenjevanje. Roke za opravljanje izpitov določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s posebnim koledarjem (spomladanski rok, jesenski rok in zimski rok).

 

Poklicna matura se opravlja iz 4 enot:

  1. slovenščina (pisno in ustno),
  2. gospodarstvo (pisno in ustno),
  3. tuji jezik ali matematika po izbiri (pisno in ustno) in
  4. izdelek oz. storitev in zagovor.
(Skupno 6.526 obiskov, današnjih obiskov 3)