Pravilniki

 

Veljavni predpisi na področju srednješolskega izobraževanja

Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju  (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17)

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18)

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18)

Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Uradni list RS, št. 30/18)

Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17)


 

Šolska pravila

 

Šolska pravila

Šolska pravila ocenjevanja znanja

Pravila o šolski prehrani


 

Pravice in obveznosti šole in dijaka, ki je pridobil pravico do prilagoditev šolskih obveznosti

Pravice in obveznosti sodelujočih pri prilagajanju obveznosti (OIN)


 

Ocenjevanje predmetov v šolskem letu 2018/19

Okvirni termini ocenjevanja na STrŠ Ljubljana za šolsko leto 2018-2019


 

Kodeksi javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01)

Kodeks etike javnih uslužbencev