Skoči na glavno vsebino

Javna naročila

Povabilo k oddaji ponudbe – VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA

Do srede, 31. 7. 2024, do 14. ure zbiramo ponudbe za vzdrževanje računalniškega sistema (vzdrževanje delovanja računalnikov, strežnika, pomoč pri inštalaciji in uporabi uporabniških programov, pomoč pri nabavi in instalaciji nove opreme,…) v šolskem letu 2024/25.

Ponudbo pošljite na e-naslov: info@stas-ljubljana,si.

OBJAVLJENO 16. 7. 2023


Povabilo k oddaji ponudbe – RAČUNOVODSKE STORITVE – potekel

Do ponedeljka, 24. 6. 2024, do 12 ure zbiramo ponudbe za opravljanje računovodskih storitev in storitev svetovanja za obdobje od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025 . Povabilo k oddaji ponudbe najdete na naslednji povezavi:

Povabilo k oddaji ponudbe za opravljanje računovodskih storitev

Povabilo k oddaji ponudbe za storitev svetovanja s področja davkov in financ ter drugih področij

Objavljeno: 10. 6. 2024


Povabilo k oddaji ponudbe – VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA – potekel

Do srede, 16. 8. 2023, do 14. ure zbiramo ponudbe za vzdrževanje računalniškega sistema (vzdrževanje delovanja računalnikov, strežnika, pomoč pri inštalaciji in uporabi uporabniških programov, pomoč pri nabavi in instalaciji nove opreme,…)

Ponudbo pošljite na e-naslov: info@stas-ljubljana,si.

OBJAVLJENO 10. 8. 2023


Povabilo k oddaji ponudbe – RAČUNOVODSKE STORITVE – POTEKEL

Do torka, 13. 6. 2023, do 12 ure zbiramo ponudbe za opravljanje računovodskih storitev in storitev svetovanja za obdobje od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024 . Povabilo o oddaji ponudbe najdete na naslednji povezavi:

Objavljeno: 31. 5. 2023


POVABILO K ODDAJI PONUDBE – ŠOLSKA PREHRANA – POTEKEL

Do 5. 7. 2022, do 12. ure, zbiramo ponudbe za pripravo in razdeljevanje šolskih malic ter prosto prodajo malic za dijake in zaposlene v šolski prodajalni za obdobje od 1. 9. 2022 do 24. 6. 2025. Povabilo o oddaji ponudb in priloge k ponudbeni dokumentaciji najdete na naslednjih povezavah:

OBJAVLJENO: 28. 6. 2022


 Povabilo k oddaji ponudbe – RAČUNOVODSKE STORITVEpotekel

Do ponedeljka, 13. 6. 2022, do 12. ure, zbiramo ponudbe za opravljanje računovodskih storitev in storitev svetovanja za obdobje od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023. Povabilo o oddaji ponudb najdete na naslednji povezavi:

Ponudbo lahko pošljete po navadni ali elektronski  pošti na info@sts-ljubljana.si.


RAZPISNA DOKUMENTACIJA – STORITEV FIZIČNEGA VAROVANJA – potekel

Do 16. 8. 2021 do 9.00 zbiramo ponudbe za storitev fizičnega varovanja za obdobje od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2025.

Ponudbe zbiramo preko e-JN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4681

Objavljeno: 13. 7. 2021


Povabilo k oddaji ponudbe – RAČUNOVODSKE STORITVEpotekel

Do petka, 11. 6. 2021, do 12. ure, zbiramo ponudbe za opravljanje računovodskih storitev in storitev svetovanja za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022. Povabilo o oddaji ponudb najdete na naslednji povezavi:

Ponudbo lahko pošljete po navadni ali elektronski  pošti na info@sts-ljubljana.si.

OBJAVLJENO: 1. 6. 2021


Objava seznama oddanih evidenčnih naročil, oddahni v letu 2020

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3* mora naročnik del evidence o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu, do zadnjega dne februarja objaviti na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil. Objavljen seznam evidenčnih naročil, oddanih v letu 2020, mora zajemati evidenčna naročila:

  • ‒ ki so bila oddana od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 na splošnem ali infrastrukturnem področju
    in
  • ‒ katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3* in 90. členu ZIUZEOP oziroma 5. členu ZZUOOP***, od katerih dalje mora izvesti postopek javnega naročanja, na način kot ga določa zakon.

* Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3)
*** Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; ZIUZEOP) oziroma Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS. št. 152/20; ZZUOOP)


Povabilo k oddaji ponudbe – RAČUNOVODSKE STORITVE potekel

Do 12. 6. 2020, do 12. ure, zbiramo ponudbe za opravljanje računovodskih storitev in storitev svetovanja za obdobje od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021. Povabilo o oddaji ponudb najdete na naslednji povezavi:

Splošna ponudba računovodskih storitev

Ponudbo lahko pošljete po navadni ali elektronski  pošti na info@sts-ljubljana.si.

OBJAVLJENO: 8. 6. 2020


Objava seznama oddanih evidenčnih naročil, oddanih v letu 2019

V skladu z javno naročniško zakonodajo mora naročnik:

  • statistične podatke o evidenčnih naročilih, oddanih v letu 2019, sporočiti do vključno 28. februarja 2020 in
  • na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil do vključno 29. februarja 2020 objaviti tudi seznam oddanih evidenčnih naročil, ki mora zajemati podatke o evidenčnih naročilih, ki so bila v letu 2019 oddana na splošnem in infrastrukturnem področju in katerih vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

Seznam evidenčnih naročil 2019

objavljeno 28. 2. 2020


RAZPISNA DOKUMENTACIJA – STORITEV FIZIČNEGA VAROVANJA – potekel

Odločitev javnega naročila

Do 30. 8. 2019 do 9.00 zbiramo ponudbe za storitev fizičnega varovanja za obdobje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.

Razpisna dokumentacija_sprememba

Čistopis spremenjene razpisne dokumentacije

Obrazci

Tehnična dokumentacija

Vzorec pogodbe

Narocnik_ESPD

Ponudbe zbiramo preko e-JN:  https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12133.

Objavljeno: 16. 8. 2019

Posodobljeno: 26. 8. 2019


POVABILO K ODDAJI PONUDBE – RAČUNOVODSKE STORITVE – potekel

Do 20. 6. 2019, do 12. ure, zbiramo ponudbe za opravljanje računovodskih storitev in storitev svetovanja za obdobje od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020. Povabilo o oddaji ponudb najdete na naslednji povezavi:

ponudba za računovodske storitve in storitev svetovanja

Ponudbo lahko pošljete po navadni ali elektronski  pošti na info@sts-ljubljana.si.

OBJAVLJENO: 10. 6. 2019


POVABILO K ODDAJI PONUDBE – ŠOLSKA PREHRANA – potekel

Do 12. 6. 2019, do 12. ure, zbiramo ponudbe za pripravo in razdeljevanje šolskih malic ter prosto prodajo malic za dijake in zaposlene v šolski prodajalni za obdobje od 1. 9. 2019 do 24. 6. 2022. Povabilo o oddaji ponudb in priloge k ponudbeni dokumentaciji najdete na naslednjih povezavah:

povabilo k oddaji ponudbe – subvencionirana šolska malica

obvezne priloge razpis prehrana maj 2019

pogodba o storitvi prehrane maj 2019

OBJAVLJENO: 31. 5. 2019

 

 


 

Objava seznama oddanih evidenčnih naročil, oddanih v letu 2018

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3* mora naročnik del evidence o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu, do 28. 2. tekočega leta objaviti na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil. Objavljen seznam evidenčnih naročil, oddanih v letu 2018, mora zajemati evidenčna naročila:

  • ‒ ki so bila oddana od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 na splošnem ali infrastrukturnem področju in
  • ‒ katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3* in od katerih dalje mora izvesti postopek javnega naročanja, na način kot ga določa zakon.

seznam evidenčnih naročil 2018

objavljeno 26. 2. 2019


Povabilo k oddaji ponudbe za šolsko prehrano – potekel

Do 30. 6. 2017, do 12. ure, zbiramo ponudbe za pripravo in razdeljevanje šolskih malic ter prosto prodajo malic za dijake in zaposlene v šolski prodajalni za obdobje od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Povabilo o oddaji ponudb in priloge k ponudbeni dokumentaciji najdete na naslednjih povezavah:

 povabilo k oddaji ponudb JN-1-2017

priloge – obrazci

 pogodba o storitvi prehrane 2017

objavljeno: 12. junij 2017

Seznam evidenčnih naročil, oddanih v letu 2016

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 lahko naročnik seznam oddanih evidenčnih naročil objavi na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil. Seznam mora vsebovati podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

evidenčna naročila 2016

(Skupno 1.312 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost