Učbeniki in učbeniški sklad

 

UČBENIKI

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate sezname učbenikov za prihodnje šolsko leto 2018/19, ločeno po posameznih programih.

učbeniki Aranžerski tehnik 2018-19

učbeniki TRGOVEC 2018-19

učbeniki EKONOMSKI TEHNIK PTI 2018-19

 

 

UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad je na volj za dijake zaključnih letnikov, ki šolanje zaključujejo s poklicno maturo. Dijaki si lahko izposodijo komplet učbenikov za pripravo na poklicno maturo.

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate in natisnete obvestilo staršem in naročilnico za izposojo učbenikov v šolskem letu 20187/19. Izpolnjeno naročilnico je potrebno oddati v knjižnici – knjižničarki Majdi Papež. Za izposojo se zaračuna izposojevalnina, ki znaša 1/3 maloprodajne cene novih učbenikov. Na podlagi oddane naročilnice boste prejeli položnico za plačilo izposojevalnine. Dijaki si bodo lahko izposodili komplet učbenikov s predložitvijo potrdila o plačilu in osebnim dokumentom s sliko. Izposoja bo možna v mesecu septembru 2018.

Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan ali ga ne boste vrnili, boste morali zanj plačati odškodnino v višini sorazmernega deleža nabavne cene učbenika.

Interesenti izpolnjeno naročilnico oddajte najkasneje do 22. 6. 2018.

obvestilo staršem Aranžerski tehnik 2018/19

obvestilo staršem Ekonomski tehnik PTI 2018/19