Skoči na glavno vsebino

Dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, povezanega s cilji izobraževalnih programov, še posebej pa z uresničevanjem ciljev ključnih kompetenc. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente in jih razvijajo. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.

Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Dijaki na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, svobodno izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Šole z letnim delovnim načrtom opredelijo konkretne interesne dejavnosti, pri tem pa morajo obvezno načrtovati vsaj v predpisanem minimalnem obsegu tiste vsebine, ki so določene v okviru obveznega dela.

Za vsako izvedeno dejavnost se bo določila nadomestna dejavnost za dijake, ki bodo odsotni.

 

PROGRAM SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA TRGOVEC

*Poklic prodajalec

Vsebine 1. letnik 2. letnik 3. letnik
Športni dnevi 18 6
Kulturno umetniške vsebine 24 6
Naravoslovni dan – ekološki dan 6
Ogledi sejmov s strokovnega področja, podjetij 6 0
Spoznavanje poklicnega področja 20 6
Zdravstvena vzgoja s tečajem prve pomoči 18
Zdravniški in zobozdravniški pregled 10 10
Vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka 18 12
Skupno število ur za ID 120 0 40

 

PROGRAM POKLICNO TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA EKONOMSKI TEHNIK

* Poklic: Ekonomski tehnik

Vsebine 1. letnik 2. letnik
Športni dnevi 12 6
Kulturno umetniške vsebine 12 12
Naravoslovni dan – ekološki dan 6
Ogledi sejmov s strokovnega področja, podjetij 6 6
Spoznavanje poklicnega področja 12
Vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka 12 12
Skupno število ur za ID 60 36

 

PROGRAM SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA ARANŽERSKI TEHNIK

* Poklic: aranžerski tehnik

Vsebine 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Športni dnevi 18 18 18 18
Kulturno umetniške vsebine 18 36 12 18
Zdravstvena vzgoja, zdravniški in zobozdravniški pregled 10 18 10  
Naravoslovni dan – ekološki dan 6   4 4
Metode učenja 6      
Vsebine, povezane s programom 38   4 18
Vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka 24 18 12 24
Skupno število ur za ID 120 90 60 82

 

V okviru interesnih dejavnosti imajo dijaki možnost izbrati določeno število ur dejavnosti po lastni izbiri.

Vsebine, med katerimi dijaki lahko izbirajo, so:

 • gledališki, glasbeni in filmski abonmaji,
 • glasbena šola, pevski zbori,
 • aktivnost v dramski skupini, društvih,
 • plesni in športni trening,
 • mladinska raziskovalna dejavnost,
 • sodelovanje na športnih srečanjih, spominskih pohodih,
 • tečaji cestnoprometnih predpisov,
 • tekmovalna dejavnost v znanju,
 • socialno delo,
 • organizirano dopolnilno izobraževanje,
 • mentorstva in pomoč drugim itd.

 

VSEBINE, KI SO POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA IN JIH PONUDI ŠOLA 

VSEBINA IZVAJALEC OZ. KONTAKTNA OSEBA
Matematično tekmovanje učitelji matematike
Tekmovanje iz angleškega jezika, angleška bralna značka učitelji angleščine
Krožek nemškega jezika učitelj nemščine
Bralni krožek učitelji slovenščine
Državno tekmovanje v aranžiranju učitelj aranžerstva
Gledališki abonmaji (Drama, Šentjakobsko gledališče, Mestno gledališče) aktiv za slovenščino
Filmski abonmaji (Kolosej) aktiv za slovenščino
Šolski časopis aktiv za slovenščino
Tekmovanja v nogometu, košarki, …. učitelj športne vzgoje

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM

S trgovskimi podjetji sodelujemo pri izvajanju določenih učnih sklopov praktičnega pouka v programu Trgovec v okviru modula »prodaja blaga«, pri pripravi zaključnih nastopov in zaključnih nalog. Naši dijaki opravljajo prakso na delovnem mestu v večjih trgovskih podjetjih in pri zasebnikih, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje prakse. Tak način pouka, ko naši dijaki spoznavajo določene teoretične vsebine na samem delovnem mestu, izvajamo od šolskega leta 2009/2010 dalje.

Sodelovanje s Trgovinsko zbornico je usmerjeno predvsem na promocijo poklica Prodajalec in na sodelovanje delodajalcev pri Zaključnem izpitu. Sodelovanje bomo razširili tudi na podporo pri napovedani reorganizaciji šole in pri pridobivanju soglasja za vpis večjega števila dijakov v program Trgovec.

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo promovirali naše programe na osnovnih šolah, ki nas bodo povabile na svoje »tržnice poklicev«. Za učence osmih in devetih razredov bomo pripravili delavnice na katerih jim bomo predstavili poklica aranžerski tehnik in trgovec.

 

PROJEKTI

Naši zaposleni in dijaki sodelujejo v različnih projektih. Tukaj bomo objavljali razpise projektov in tudi dosežke.

 

TEKMOVANJA

Naši dijaki pod mentorstvom naših učiteljev sodelujejo na različnih tekmovanjih. Tukaj bomo objavljali njihove dosežke.

 

V MEDIJIH

Tukaj lahko spremljate objave o našem delu in dosežkih naših dijakov v medijih.

 

GALERIJA

V galerijah vam bomo v slikah prikazali naše delo in dosežke.

 

 

(Skupno 1.350 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost