Skoči na glavno vsebino

POKLICNA MATURA

Tajnica poklicne mature
Tajnica poklicne mature  je Saša Hiti. Pri njej dobijo dijaki vse informacije o prijavi na poklicno maturo, o poteku poklicne mature, o odjavi od poklicne mature in ostalih obveznostih. Informacije so objavljene tudi na oglasni deski.

e-pošta:  poklicnamatura@stas-ljubljana.si


Uradne ure:    petek, 4. šolska ura v kabinetu 105

S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja in poklicno-tehniškega izobraževanja. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Pogoji za opravljanje poklicne mature
Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je:

  • uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja,
  • uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja.

Prijava in izpitni roki
Kandidat se k poklicni maturi prijavi na tisti šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih, na katero je bil vpisan v času izobraževanja oz. kjer je končal zadnji letnik, do roka, določenega s koledarjem poklicne mature.

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem. Dijak se lahko prijavi h kateremkoli roku.

Šola lahko za dijake zaključnih letnikov v okviru priprav na poklicno maturo izvede predmaturitetni preizkus. Obseg, način in rok opravljanja predmaturitenega preizkusa določi šolska maturitetna komisija.

Koledar poklicne mature

Zimski izpitni rok 
Začetek poklicne mature v zimskem izpitnem rokučetrtek, 1. 2. 2024
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklici maturitorek, 5. 3. 2024
Spomladanski izpitni rok 
Začetek poklicne mature v spomladanskem izpitnem rokusreda, 29. 5. 2024
Začetek ustnih izpitov (rezerva: 1. 6. 2024 in 8. 6. 2024)ponedeljek, 10. 6. 2024
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturičetrtek, 4. 7. 2024
Jesenski izpitni rok 
Začetek poklicne mature v jesenskem izpitnem rokupetek, 23. 8. 2024
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturitorek, 10. 9. 2024

Podrobnejši koleda poklicne mature 2023/24

Podrobnejši razpored vseh terminov je objavljen v vitrini pred pisarno tajnice mature.
Predmaturitetni preizkus za dijake zaključnih letnikov bo v petek, 8. marca 2024, ob 12.00.

K opravljanju poklicne mature se prijavite s spodnjim obrazcem. Obrazec lahko oddate osebno v času uradnih ur ali ga pošljete po pošti. Če se odločite za pošiljanje po pošti, obvezno pripišite telefonsko številko ali elektronski naslov.

Prijava k poklicni maturi

Od poklicne mature se odjavite s spodnjim obrazcem. Obrazec lahko oddate osebno v času uradnih ur ali ga pošljete po pošti. V primeru neizpolnjevanja pogojev za pristop k opravljanju poklicne mature je odjava obvezna.

Odjava od poklicne mature

 Več splošnih informacij o poklicni maturi najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra: splošne informacije poklicna matura

Pravilnik o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 44/089/0940/11 in  42/24)

(Skupno 3.233 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost