Skoči na glavno vsebino

Munera 3

Srednja trgovska šola Ljubljana sodeluje v projektu MUNERA 3, v katerega je bila skupaj s 84 konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih pripravi šola za podjetja oz. skupaj s podjetji in jih sprejme Svet šole, so pripravljeni skladno z Izhodišči za pripravo izobraževalnih programov in se izvajajo v skladu z ZPSI-1 in so namenjeni poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj pa tudi generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti. Pogoj za vpis je določen s programom usposabljanja, kakor tudi predpisana izobrazba in znanje izvajalcev. V programu usposabljanja je določeno tudi trajanje izobraževanja; praviloma gre za krajše program, ki trajajo petdeset (50) ur. Za posameznega zaposlenega se v pogodbi o usposabljanju, ki se sklene ob vpisu v program usposabljanja, določijo obveznosti, ki jih bo zaposleni moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Ciljna skupina so zaposleni, ki lahko pridobljena znanja, spretnosti in zmožnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja za delo na posameznih delovnih mestih.

Udeleženci, ki uspešno zaključijo program usposabljanja in izpopolnjevanja, prejmejo potrdilo o opravljenem programu, iz katerega so razvidne pridobljene kompetence.

Programi usposabljanja, ki so potrjeni na Svetu šole:

Spletni programer – nadgradnja e-veščin

Na zmenku z umetnostjo

Uporaba sodobnih kanalov komuniciranja, mreženje in marketing

Veseli bomo vaših pobud in predlogov glede vsebine programov, ki nam jih lahko posredujete na e-naslov odrasli@sts-ljubljana.si.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

VABLJENI K PRIJAVI

Kdaj : 13.4. 2021 – 20.5. 2021 (60 ur)
2x tedensko, torek in četrtek; vsak sklop 3 pedagoške ure online, od 16:30 – 18:45

Predavateljica: ga. Urška Merljak, univ. dipl. pravnica, specializantka integrativne psihoterapije, mediatorka in raziskovalka plesa

Prijave pošljite na e-naslov: jasna.cot@sts-ljubljana.si  (največ 20 udeležencev)

Opis programa:

Pri trženju, prodaji in oglaševanju je izrednega pomena, da so se prodajniki, oglaševalci in odločevalci zmožni čim bolje približati potencialnemu kupcu ali poslovnemu partnerju in njegovim potrebam. Pri tem se velikokrat srečujejo z odpori, nezaupanjem, prezasedenostjo, časovno stisko, prenasičenostjo z informacijami in drugimi učinki hitrega tempa življenja sogovornikov. Zato je pri kontaktu s strankami ključno za uspeh obvladovanje veščin empatije – vživljanja v sogovornika, uglašenost, različnih pristopov komunikacije in zagotavljanje stika ter občutka slišanosti pri sogovorniku. Le tako je mogoče doseči resnično identifikacijo potreb ter doseganje stika s potencialnim kupcem/poslovnim partnerjem na globji ravni. Prav to pa je osnova za uspešno prodajo, oziroma razvoj tesnih partnerskih odnosov s ključnimi deležniki. V okviru programa bomo udeležencem podali znanja in veščine s tega področja.

Cilji programa: Usposabljanje zaposlenih za sodoben in napreden, bolj poglobljen in celovit pristop do kupcev in poslovnih partnerjev. Krepitev kompetenc prodajnikov, oglaševalcev in vodstvenega kadra na tem področju bo omogočal doseganje globljega razumevanja potreb kupcev in poslovnih partnerjev, odziv na te potrebe ter posledično bistveno izboljšanje konkurenčne prednosti podjetja.

Ciljna skupina. Zaposleni v trženju, prodaji in oglaševanju, ter vodstveni kadri (različna podjetja v gospodarstvu, proizvodnji, turizmu, gostinstvu, kmetijstvu,…).

IZTEKLI PROGRAMI

– Usposabljanje za poučevanje razmišljanja 2019-20 Ljubljana
Uporaba sodobnih komunikacijskih kanalov, mreženje in marketing
   (6. srečanj: ob sredah / 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12. 2019 od 16:00 do 20:00)
Uporaba sodobnih komunikacijskih kanalov, mreženje in marketing
   program bo potekal od 17. 6. do 21. 6. 2019
Uporaba sodobnih komunikacijskih kanalov, mreženje in marketing :
   program bo potekal od 31. 5. 2019 dalje (31. 5. in 1. 6./ 7. 6. in 8. 6. /14. 6. in 15. 6. 2019)
Razvoj spletnih strani (spletni programer, nadgradnja e-veščin HTML, CSS, JavaScript) :
   prvo srečanje v sredo, 15. 5. 2019
Na zmenku z umetnostjo
    program bo potekal 4 dni in sicer: petek 17. 5. in petek 31. 5. 2019 od 16.45 do 20.00
                                                                 sobota, 18. 5. in sobota 1. 6. 2019 od 9.30 do 17.30
MIZŠ-logo
(Skupno 1.015 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost