Predšolska vzgoja SSI

Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj / vzgojiteljica predšolskih otrok

 

Predmetnik

Predmet/modul Prvi letnik Drugi letnik Tretji letnik Četrti letnik
Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina x x x x
Matematika x x x x
Tuji jezik I – angleščina x x x x
Umetnost x
Zgodovina x x
Geografija x x
Sociologija x
Psihologija x
Fizika x
Kemija x
Biologija x x
Športna vzgoja x x x x
Strokovni moduli
Veščine sporazumevanja x
Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju x
Razvoj in učenje predšolskega otroka x x
Varno in zdravo okolje x
Kurikulum oddelka v vrtcu x x
Igre za otroke x
Ustvarjalno izražanje x x
·         Jezikovna vzgoja x      
·         Glasbena vzgoja x x    
·         Inštrument x x    
·         Likovna vzgoja x x    
·         Plesna vzgoja x x    
Matematika za otroke x
Jezikovno izražanje otrok x
Naravoslovje za otroke x
Družboslovje za otroke x
Informacijsko komunikacijska tehnologija x
Likovno izražanje x x
Odprti kurikulum
Informacijsko komunikacijska tehnologija x x x x
Praktično usposabljanje z delom x x
Interesne dejavnosti x x x x

 

Zaključek šolanja – poklicna matura

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. To je delno eksterni državni izpit. To pomeni, da izpitne pole za pisni del izpita pri prvi in tretji enoti pripravi Državni izpitni center in jih pošlje na šolo. Ta izdela tudi merila za ocenjevanje. Roke za opravljanje izpitov določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s posebnim koledarjem (spomladanski rok, jesenski rok in zimski rok).

 

Poklicna matura se opravlja iz 4 enot:

  1. slovenščina (pisno in ustno),
  2. vzgoja predšolskega otroka (pisno in ustno),
  3. tuji jezik ali matematika po izbiri (pisno in ustno) in
  4. izpitni nastop in zagovor.
(Skupno 244 obiskov, današnjih obiskov 1)