Predšolska vzgoja PT

Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj / vzgojiteljica predšolskih otrok

 

Predmetnik

Predmet/modul Prvi letnik
Strokovni moduli  
Komunikacijske veščine x
Predšolska pedagogika x
Razvojna psihologija x
Varnost in zdravje v vrtcu x
Kurikulum oddelka v vrtcu x
Likovno, glasbeno in plesno izražanje x
Matematika kot igra* x
Otrok in jezik* x
Odprti kurikulum  
Osnove likovnega izražanja x
Praktično izobraževanje v delovnem procesu x
·         Praktično pedagoško delo x

 

Zaključek šolanja – poklicna matura

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. To je delno eksterni državni izpit. To pomeni, da izpitne pole za pisni del izpita pri prvi in tretji enoti pripravi Državni izpitni center in jih pošlje na šolo. Ta izdela tudi merila za ocenjevanje. Roke za opravljanje izpitov določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s posebnim koledarjem (spomladanski rok, jesenski rok in zimski rok).

 

 

Poklicna matura se opravlja iz 4 enot:

  1. slovenščina (pisno in ustno),
  2. vzgoja predšolskega otroka (pisno in ustno),
  3. tuji jezik ali matematika po izbiri (pisno in ustno) in
  4. izpitni nastop in zagovor.
(Skupno 254 obiskov, današnjih obiskov 1)