Srednja trgovska šola Ljubljana
Poljanska 28 a
1000 Ljubljana

Tajništvo: +386 (0)1 300 68 40
Transakcijski račun: 01100 603 069 9456
Davčna številka: 957 40 791
E-naslov: trgovska.sola.lj@gmail.com